Produkter / Hem och hushåll / Tvätt och städ / WC Rent

WC Rent

750 ml / Original

Favorits WC-rent original – en av många produkter i kategorin.

Ingredienser

<5 % nonjoniska tensider, <5 % parfym. pH-värde 1,5-2,5.

Produkten är tillverkad i Danmark.