Produkter / Hem och hygien / Tvätt och städ / Maskindisktabletter

Maskindisktabletter

1008 g / 56 st

Favorits maskindisktabletter – en av många produkter i kategorin.

Ingredienser

Syrebaserade blekmedel 5–15 %
Polykarboxylater <5 %
Nonjoniska tensider <5 %
Enzymer (subtilisin, amylase) <5 %
pH-värdet i brukslösning är ca 11.

Produkten är tillverkad i Danmark.