För oss är det självklart att tänka på miljön och ta ansvar för vår omvärld. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och vill underlätta för dig som kund att kunna göra medvetna val.

Vårt ansvar

Vi samarbetar med leverantörer som delar vår syn och också vill göra skillnad. Till exempel så strävar vi efter att våra produkter ska innehålla mindre andel palmolja, vi vill hitta fler ekologiska och rättvisemärkta produkter och kunna erbjuda ASC- och MSC-märkt fisk och skaldjur. Annat som är viktigt är produkter märkta med Äkta vara, Bra Miljöval samt Svanen.

Kvalitetsprocess
När vi har bestämt oss för att ta fram en produkt begär vi in underlag från leverantörer som följer våra riktlinjer och lever upp till de krav vi ställer vad gäller lagstiftning.

När vi valt ut några leverantörer som uppfyller dessa krav utvärderar vi produkterna i vårt provkök med hjälp av vår smakpanel. Därefter börjar arbetet med att kvalitetssäkra produkten och produktionen. Uppförandekod begärs in, intyg på att anläggningen är kvalitetskontrollerad, specifikation över råvaror och ursprung, analysresultat och provtagningar med mera.

Allt detta för att säkerställa att vi kan leverera en produkt av bra kvalitet samtidigt som vi kan uppfylla konsumentens förväntningar på smak, konsistens, funktion, information och säkerhet.

När produkten är lanserade sker löpande uppföljningar och tester så att vi kan vara säkra på att den fortsätter behålla den kvalitet som vi fastställt.